Strategie uczniowskie

Strategie uczniowskie – strategie kooperacji

Strategie uczniowskie to sposoby jakie uczeń przyjmuje, aby przetrwać w szkole i nie mieć problemów z nauczycielami oraz innymi uczniami. Uczeń przyjmuje określone strategie, ponieważ potrzebuje akceptacji ze strony otoczenia, a także chce się czuć bezpiecznie w szkole oraz w towarzystwie innych uczniów i nauczycieli, a strategie mają mu w tym pomóc. (więcej…)

Ustrój polityczny Niemiec

Ustrój polityczny Niemiec. Federalizm i samorząd

Już sama nazwa Republika Federalna Niemiec wyraża federacyjną strukturę państwa. Republika federalna składa się z 16 krajów związkowych. Kraje związkowe nie są prowincjami, lecz państwami z własną władzą
państwową.
(więcej…)

Plagiat, piractwo

Plagiat, piractwo

Ostatnio coraz częściej spotykamy się z nielegalnym rozprowadzaniem kopiowanych płyt. W szczególności zajmują się tym młode osoby, ale niekoniecznie. Kopiują gry komputerowe, filmy, programy, płyty z muzyką, a później sprzedają innym. Co dziwne, nie brak osób zainteresowanych „piratami”. Zapewne dzieje się tak dlatego, (więcej…)

Przemysł wysokiej technologii

Przemysł wysokiej technologii

Przemysł zaawansowanych technologii obejmuje najnowocześniejsze działy przemysłu :
– elektromaszynowego – przemysł lotniczy, kosmiczny, zbrojeniowy oraz elektroniki profesjonalnej,
– chemii organicznej – tworzyw sztucznych, farmaceutycznych oraz biochemicznych, (więcej…)

Środowisko przyrodnicze

Środowisko przyrodnicze

Epigeosfera – czyli powłoka krajobrazowa, ulega ciągłemu rozwojowi, który polega na przekształcaniu systemu materialnego w wyniku następujących po sobie oddziaływań mających charakter sprzężeń zwrotnych.
W warunkach naturalnych komponenty środowiska znajdują się w stanie równowagi. (więcej…)

Fauna mórz i oceanów

Fauna mórz i oceanów

Faunę obszarów morskich dzielimy na zooplankton, czyli organizmy swobodnie unoszące się w wodzie; nekton, czyli zwierzęta aktywne poruszające się w wodzie, do których zaliczmy ryby, głowonogi i ssaki; bentos, czyli zwierzęta żyjące na dnie morza i oceanu. (więcej…)

Jak powstaje niż

Jak powstaje niż

Na froncie polarnym występującym w średnich szerokościach geograficznych tworzą się fale. W ich dolinach występuje chłodne powietrze polarne, w grzbietach ciepłe powietrze zwrotnikowe. W grzbietach fal ciśnienie jest obniżone i zaczyna dominować ruch wirowy (więcej…)

Ruchy masowe

Ruchy masowe

Ruchy masowe polegają na przemieszczaniu się zwietrzeliny i przypowierzchniowych skał luźnych oraz zwięzłych w obrębie stoków pod wpływem oddziaływania sił ciężkości.
Na stokach równoważy się siła ściągająca oraz siła tarcia i spoistość skały. Jakiekolwiek zaburzenie tej równowagi (zmniejszenie spoistości skały wskutek procesów wietrzenia, (więcej…)