Strategie uczniowskie

Strategie uczniowskie – strategie kooperacji

Strategie uczniowskie to sposoby jakie uczeń przyjmuje, aby przetrwać w szkole i nie mieć problemów z nauczycielami oraz innymi uczniami. Uczeń przyjmuje określone strategie, ponieważ potrzebuje akceptacji ze strony otoczenia, a także chce się czuć bezpiecznie w szkole oraz w towarzystwie innych uczniów i nauczycieli, a strategie mają mu w tym pomóc. Czytaj dalej Strategie uczniowskie

Ustrój polityczny Niemiec

Ustrój polityczny Niemiec. Federalizm i samorząd

Już sama nazwa Republika Federalna Niemiec wyraża federacyjną strukturę państwa. Republika federalna składa się z 16 krajów związkowych. Kraje związkowe nie są prowincjami, lecz państwami z własną władzą
państwową.
Czytaj dalej Ustrój polityczny Niemiec

Plagiat, piractwo

Plagiat, piractwo

Ostatnio coraz częściej spotykamy się z nielegalnym rozprowadzaniem kopiowanych płyt. W szczególności zajmują się tym młode osoby, ale niekoniecznie. Kopiują gry komputerowe, filmy, programy, płyty z muzyką, a później sprzedają innym. Co dziwne, nie brak osób zainteresowanych „piratami”. Zapewne dzieje się tak dlatego, Czytaj dalej Plagiat, piractwo

Przemysł wysokiej technologii

Przemysł wysokiej technologii

Przemysł zaawansowanych technologii obejmuje najnowocześniejsze działy przemysłu :
– elektromaszynowego – przemysł lotniczy, kosmiczny, zbrojeniowy oraz elektroniki profesjonalnej,
– chemii organicznej – tworzyw sztucznych, farmaceutycznych oraz biochemicznych, Czytaj dalej Przemysł wysokiej technologii

Środowisko przyrodnicze

Środowisko przyrodnicze

Epigeosfera – czyli powłoka krajobrazowa, ulega ciągłemu rozwojowi, który polega na przekształcaniu systemu materialnego w wyniku następujących po sobie oddziaływań mających charakter sprzężeń zwrotnych.
W warunkach naturalnych komponenty środowiska znajdują się w stanie równowagi. Czytaj dalej Środowisko przyrodnicze

Fauna mórz i oceanów

Fauna mórz i oceanów

Faunę obszarów morskich dzielimy na zooplankton, czyli organizmy swobodnie unoszące się w wodzie; nekton, czyli zwierzęta aktywne poruszające się w wodzie, do których zaliczmy ryby, głowonogi i ssaki; bentos, czyli zwierzęta żyjące na dnie morza i oceanu. Czytaj dalej Fauna mórz i oceanów

Jak powstaje niż

Jak powstaje niż

Na froncie polarnym występującym w średnich szerokościach geograficznych tworzą się fale. W ich dolinach występuje chłodne powietrze polarne, w grzbietach ciepłe powietrze zwrotnikowe. W grzbietach fal ciśnienie jest obniżone i zaczyna dominować ruch wirowy Czytaj dalej Jak powstaje niż

Budowa atmosfery ziemskiej

Budowa atmosfery ziemskiej

Atmosfera to gazowa powłoka otaczająca Ziemię, składająca się z mieszaniny gazów zwanej powietrzem.
Atmosfera ziemska ma budowę warstwową. Troposfera sięga 7 km Czytaj dalej Budowa atmosfery ziemskiej

Ruchy masowe

Ruchy masowe

Ruchy masowe polegają na przemieszczaniu się zwietrzeliny i przypowierzchniowych skał luźnych oraz zwięzłych w obrębie stoków pod wpływem oddziaływania sił ciężkości.
Na stokach równoważy się siła ściągająca oraz siła tarcia i spoistość skały. Jakiekolwiek zaburzenie tej równowagi (zmniejszenie spoistości skały wskutek procesów wietrzenia, Czytaj dalej Ruchy masowe