Strategie uczniowskie

Strategie uczniowskie – strategie kooperacji Strategie uczniowskie to sposoby jakie uczeń przyjmuje, aby przetrwać w szkole i nie mieć problemów z nauczycielami oraz innymi uczniami. Uczeń przyjmuje określone strategie, ponieważ potrzebuje akceptacji ze strony otoczenia, a także chce się czuć bezpiecznie w szkole oraz w towarzystwie innych uczniów i nauczycieli, a strategie mają mu w
Complete Reading

Ustrój polityczny Niemiec. Federalizm i samorząd Już sama nazwa Republika Federalna Niemiec wyraża federacyjną strukturę państwa. Republika federalna składa się z 16 krajów związkowych. Kraje związkowe nie są prowincjami, lecz państwami z własną władzą państwową.

Plagiat, piractwo Ostatnio coraz częściej spotykamy się z nielegalnym rozprowadzaniem kopiowanych płyt. W szczególności zajmują się tym młode osoby, ale niekoniecznie. Kopiują gry komputerowe, filmy, programy, płyty z muzyką, a później sprzedają innym. Co dziwne, nie brak osób zainteresowanych „piratami”. Zapewne dzieje się tak dlatego,

Przemysł wysokiej technologii Przemysł zaawansowanych technologii obejmuje najnowocześniejsze działy przemysłu : – elektromaszynowego – przemysł lotniczy, kosmiczny, zbrojeniowy oraz elektroniki profesjonalnej, – chemii organicznej – tworzyw sztucznych, farmaceutycznych oraz biochemicznych,

Środowisko przyrodnicze Epigeosfera – czyli powłoka krajobrazowa, ulega ciągłemu rozwojowi, który polega na przekształcaniu systemu materialnego w wyniku następujących po sobie oddziaływań mających charakter sprzężeń zwrotnych. W warunkach naturalnych komponenty środowiska znajdują się w stanie równowagi.

Fauna mórz i oceanów Faunę obszarów morskich dzielimy na zooplankton, czyli organizmy swobodnie unoszące się w wodzie; nekton, czyli zwierzęta aktywne poruszające się w wodzie, do których zaliczmy ryby, głowonogi i ssaki; bentos, czyli zwierzęta żyjące na dnie morza i oceanu.

Jak powstaje niż Na froncie polarnym występującym w średnich szerokościach geograficznych tworzą się fale. W ich dolinach występuje chłodne powietrze polarne, w grzbietach ciepłe powietrze zwrotnikowe. W grzbietach fal ciśnienie jest obniżone i zaczyna dominować ruch wirowy

Budowa atmosfery ziemskiej Atmosfera to gazowa powłoka otaczająca Ziemię, składająca się z mieszaniny gazów zwanej powietrzem. Atmosfera ziemska ma budowę warstwową. Troposfera sięga 7 km

Znaczenie rzek Rzeki mają duże znaczenie gospodarcze: – w dolinach oraz deltowych ujściach rzek występują żyzne gleby – mady, które są intensywnie wykorzystywane rolniczo, np. delta i dolina Nilu, Mekongu, Indusu.

Ruchy masowe Ruchy masowe polegają na przemieszczaniu się zwietrzeliny i przypowierzchniowych skał luźnych oraz zwięzłych w obrębie stoków pod wpływem oddziaływania sił ciężkości. Na stokach równoważy się siła ściągająca oraz siła tarcia i spoistość skały. Jakiekolwiek zaburzenie tej równowagi (zmniejszenie spoistości skały wskutek procesów wietrzenia,

Create AccountLog In Your Account