Ścieżki ogrodowe, patio

Istotnym elementem w ogrodzie jest forma dostępu do rożnych miejsc na działce bezpieczna dla roślin i łatwa dla użytkownika, który w każdą pogodę powinien dojść wszędzie sucha stopa. Bez tego powstają przypadkowe ścieżki. Chodniki, alejki i przejścia z kamieni mogą być również przedmiotem projektowania.

Można je zaplanować bardzo naturalnie, dzieląc działkę na wyraźne kształty geometryczne, albo mogą one meandrować miedzy poszczególnymi elementami, stwarzając wrażenie znacznej swobody. Ponieważ wzrok w naturalny sposób podążą wzdłuż linii każdej ścieżki, może wiec ona wpływać na wygląd i wizualny kształt danej działki. Gdy wytyczysz prosto alejkę od punktu A do punktu B, wtedy działka wydaje się krótsza, ale gdy wytyczysz ścieżkę okrężna trasa,
ogród natychmiast sprawia wrażenie większego i bardziej interesującego, zwłaszcza jeżeli nie można dojrzeć jego końca.

Ścieżki ogrodowe, patio.
Aby ścieżka nie stwarzała zbyt dominującego wrażenia, zastosuj kamienie lub ułożony przemiennie drewniany pomost. materiały jakich użyjesz wpłyną na wygląd i nastrój ogrodu; kamienne płyty i kostkę brukową można wykorzystać do zakładania ścieżek prostych, jak i wymyślnych. Do uzyskania stylu wiejskiego ogrodu układa się cegły w dekoracyjny wzór jodełki, a do stworzenia nastroju leśnego dobra jest ścieżka z drewnianych wiórów i okrąglaków jako płyt do chodzenia.

Aby załagodzić efekt alejek i chodników, należy je włączyć w ogólny schemat ogrodu. pozwól, by rośliny płożące, takie jak macierzanka, były tez przydatne do uprawy miedzy płytami chodnikowymi lub cegłami tworząc ścieżki. Można także umieścić pojemniki czy donice z roślinami wzdłuż ścieżki dla odwrócenia uwagi od jej brzegów i narożników
Artykuł z serwisu Airstar.pl Darmowe artykuły do przedruku
Autor: Beata

POBIERZ TEN ARTYKUŁ
(zaznacz kod HTML poniżej i skopiuj na swoją stronę)
UWAGA: Pamiętaj by nie modyfikować treści artykułu.
Darmowe korzystanie z naszych artykułów zobowiązuje do zamieszczania ich w niezmienionej formie.