Trawniki

Najważniejsza sprawa przy zakładaniu nowego trawnika czy to z nasion, czy z darni w rolkach , jest właściwe przygotowanie gleby. Teren powinien być przekopany dostatecznie wcześnie przed wysiewem lub rozłożeniem darni, aby gleba swobodnie osiadła.

Chodzi o to, żeby powierzchnia była możliwie równa, bez wzniesień i zagłębień. Stad należy przekopać powierzchnie przynajmniej na miesiąc przed założeniem trawnika. Po przekopaniu powierzchnia powinna być zagrabiona i raz przy razie udeptywana. Dzięki grabieniu następuje rozdrabnianie gleby i wyrównanie powierzchni, przy czym wydobywa się większe kamienie, które należy usunąć.

Rzadko niezbędne jest użycie w pracach przygotowawczych walca. Czasami zabieg ten może być uzasadniony tuz po przekopaniu, gdy gleba jest silnie zbrylona. Jednak narzędzie to stosowane jest wyłącznie w tym celu i nie jest pomocne w ugniataniu podłoża. Najlepszym sposobem ugniatania powierzchni jest częste jej udeptywanie. Grabienie wykonywane
miedzy udeptywaniem pomaga wyrównać powierzchnie.

Przed wysiewem lub rozłożeniem darni stosuje się odpowiedni nawoź przedsiewny lub pod rozwijane trawniki. Zapewni to nowym roślinom dobry start, zaopatrując je we właściwe składniki pokarmowe, których będą potrzebowały podczas kilku pierwszych tygodni rozwoju. Kupując nasiona traw, należy wybrać ich mieszankę najodpowiedniejsza do rodzaju trawnika, jaki chce się mieć. Jeśli ma to być trawnik, gdzie będą bawić się dzieci, to musi zawierać żywice.

Trawniki, jak o nie dbać. Jeśli jego celem jest wyłącznie dekoracja, żywice można pominąć. Najlepiej jednak poradzić się kompetentnego sprzedawcy. Przy wysiewie ręcznym powinno się obsiewać teren dwukrotnie, za drugim razem pod odpowiednim katem do pierwszego, przy czym nasiona należy podzielić na połowę.
Artykuł z serwisu Airstar.pl Darmowe artykuły do przedruku
Autor: Beata

POBIERZ TEN ARTYKUŁ
(zaznacz kod HTML poniżej i skopiuj na swoją stronę)
UWAGA: Pamiętaj by nie modyfikować treści artykułu.
Darmowe korzystanie z naszych artykułów zobowiązuje do zamieszczania ich w niezmienionej formie.