Zakwaszanie podłoża

Przy odrobinie wysiłku rośliny wrzosowate mogą być uprawiane również w ogrodach o nieodpowiedniej glebie. Jeśli jest ona w przybliżeniu obojętna, wystarczy lekka modyfikacja polegająca na dodaniu naturalnie kwaśnych podłoży organicznych (jak torf kwaśny, rozłożona ściółka leśna czy łuski kakaowe) lub siarki (powtórny zabieg jest konieczny po około 2 latach).

Korzystne jest też stosowanie każdej wiosny nawozów dla roślin wrzosowiskowych i podlewanie roztworem chylatu żelazowego. Jednak nawet zastosowanie wszystkich tych metod razem nie zmieni gleby zasadowej w przydatna do uprawy roślin nie znoszących wapnia. W takich sytuacjach sadź rośliny wymagające kwaśnej ziemi w pojemnikach wypełnionych ziemia wrzosową.

Latem wymagają one regularnego podlewania i zasilania specjalnym nawozem neutralizującym wapń zawarty w wodzie kranowej. Idealna do podlewania jest woda deszczowa, naturalnie lekko kwaśna. Co dwa – trzy lata wymagają one przesadzenia. Innym sposobem jest wykonanie odizolowanego zagonu przez usunięcie 90 cm warstwy ziemi i wyłożeniu go folią, albo zagonu wzniesionego, podobnie odizolowanego. Zagon wypełnia się mieszanką równych części dobrej ziemi ogrodowej i kwaśnego torfu lub kompostu liściowego.

Zabieg taki daje nam pewność, że korzenie roślin nie znoszących wapnia nie przerosną do zasadowej gleby.
Warte uwagi !!! Szkółki na terenach o kwaśnych glebach zwykle oferują duży wybór roślin na wrzosowiska. Kalmia latifolia „ Nipmuck ” jest gatunkiem, jest gatunkiem, którego warto poszukać.
Artykuł z serwisu Airstar.pl Darmowe artykuły do przedruku
Autor: Beata

Podobał Ci się ten artykuł naciśnij że lubisz to
Podziel się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Dodaj artykuł na Airstar.pl

POBIERZ TEN ARTYKUŁ
(zaznacz kod HTML poniżej i skopiuj na swoją stronę)
UWAGA: Pamiętaj by nie modyfikować treści artykułu.
Darmowe korzystanie z naszych artykułów zobowiązuje do zamieszczania ich w niezmienionej formie.