Cechy krajów wysoko rozwiniętych

Cechy krajów wysoko rozwiniętych

Kraje wysoko rozwinięte charakteryzują się: pod względem demograficznym:
– niskim lub ujemnym przyrostem naturalnym,
– wysoka średnia długości życia,
– starzejącym się społeczeństwem ,
– dominacja zatrudnienia w III i IV sektorze,
– niska śmiertelność niemowląt,
– wysokim poziomem solaryzacji i niskim poziomem analfabetycznym,

pod względem ekonomicznym:
– dobrze rozwiniętym z autoryzowanym przemysłem przetwórczym z działami zaawansowanych technologii (high – tech),
– rosnąca wydajność pracy i malejąca energochłonność produkcji,
– wysokim udziałem usług w tworzeniu PKB,
– wysokim udziałem handlu zagranicznego w tworzeniu PKB (szczególnie w przypadku krajów małych),
– chłonnym rynkiem zbytu,
– dużym popytem na usługi i dobra konsumpcyjne,
– tworzeniem i eksporterem nadwyżek kapitałowych,

pod względem ekologicznym:
– poprawiającym się stanem środowiska w związku z inwestycjami proekologicznymi i zamykaniem uciążliwych dla środowiska działów przemysłu,
– wysoką świadomością ekologiczną społeczeństwa,
– spadającą emisją CO2 i SO2 w związku z częstym używaniem ekologicznego gazu ziemnego, energetyki jądrowej lub źródeł alternatywnych.

Rolnictwo tych krajów charakteryzuje się:
– wysoką kultura rolną,
– wysoka towarowością rolnictwa,
– wysokim udziałem hodowli w produkcji rolnej,
– wysokim udziałem roślin przemysłowych oraz warzyw i owoców w produkcji rolnej,
– niskim odsetkiem osób pracujących w rolnictwie, co prowadzi do koncentracji produkcji rolnej i powiększenia gospodarstw,
– dobrze rozwiniętym zapleczem obsługi rolnictwa,
– dużym dostępem do środków produkcji rolnej.
Artykuł z serwisu Airstar.pl Darmowe artykuły do przedruku
Autor: Beata

Podobał Ci się ten artykuł naciśnij że lubisz to
Podziel się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Dodaj artykuł na Airstar.pl

POBIERZ TEN ARTYKUŁ
(zaznacz kod HTML poniżej i skopiuj na swoją stronę)
UWAGA: Pamiętaj by nie modyfikować treści artykułu.
Darmowe korzystanie z naszych artykułów zobowiązuje do zamieszczania ich w niezmienionej formie.

admin

Related Posts

Handel zagraniczny i jego cele

Możliwość komentowania Handel zagraniczny i jego cele została wyłączona

Struktura geograficzna handlu zagranicznego

Możliwość komentowania Struktura geograficzna handlu zagranicznego została wyłączona

Lot leci w nie znane

Możliwość komentowania Lot leci w nie znane została wyłączona

Wielka Unia.

Możliwość komentowania Wielka Unia. została wyłączona

Szpitalny galimatias

Możliwość komentowania Szpitalny galimatias została wyłączona

Przyczyny i konsekwencje dysproporcji rozwoju krajów świata

Możliwość komentowania Przyczyny i konsekwencje dysproporcji rozwoju krajów świata została wyłączona

Charakterystyka krajów słabo rozwiniętych

Możliwość komentowania Charakterystyka krajów słabo rozwiniętych została wyłączona

Ograniczenia i ułatwienia w handlu zagranicznym

Możliwość komentowania Ograniczenia i ułatwienia w handlu zagranicznym została wyłączona

Create AccountLog In Your Account