Cechy krajów wysoko rozwiniętych

Cechy krajów wysoko rozwiniętych

Kraje wysoko rozwinięte charakteryzują się: pod względem demograficznym:
– niskim lub ujemnym przyrostem naturalnym,
– wysoka średnia długości życia,
– starzejącym się społeczeństwem ,
– dominacja zatrudnienia w III i IV sektorze,
– niska śmiertelność niemowląt,
– wysokim poziomem solaryzacji i niskim poziomem analfabetycznym,

pod względem ekonomicznym:
– dobrze rozwiniętym z autoryzowanym przemysłem przetwórczym z działami zaawansowanych technologii (high – tech),
– rosnąca wydajność pracy i malejąca energochłonność produkcji,
– wysokim udziałem usług w tworzeniu PKB,
– wysokim udziałem handlu zagranicznego w tworzeniu PKB (szczególnie w przypadku krajów małych),
– chłonnym rynkiem zbytu,
– dużym popytem na usługi i dobra konsumpcyjne,
– tworzeniem i eksporterem nadwyżek kapitałowych,

pod względem ekologicznym:
– poprawiającym się stanem środowiska w związku z inwestycjami proekologicznymi i zamykaniem uciążliwych dla środowiska działów przemysłu,
– wysoką świadomością ekologiczną społeczeństwa,
– spadającą emisją CO2 i SO2 w związku z częstym używaniem ekologicznego gazu ziemnego, energetyki jądrowej lub źródeł alternatywnych.

Rolnictwo tych krajów charakteryzuje się:
– wysoką kultura rolną,
– wysoka towarowością rolnictwa,
– wysokim udziałem hodowli w produkcji rolnej,
– wysokim udziałem roślin przemysłowych oraz warzyw i owoców w produkcji rolnej,
– niskim odsetkiem osób pracujących w rolnictwie, co prowadzi do koncentracji produkcji rolnej i powiększenia gospodarstw,
– dobrze rozwiniętym zapleczem obsługi rolnictwa,
– dużym dostępem do środków produkcji rolnej.
Artykuł z serwisu Airstar.pl Darmowe artykuły do przedruku
Autor: Beata

Podobał Ci się ten artykuł naciśnij że lubisz to
Podziel się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Dodaj artykuł na Airstar.pl

POBIERZ TEN ARTYKUŁ
(zaznacz kod HTML poniżej i skopiuj na swoją stronę)
UWAGA: Pamiętaj by nie modyfikować treści artykułu.
Darmowe korzystanie z naszych artykułów zobowiązuje do zamieszczania ich w niezmienionej formie.

admin

Related Posts

Lot leci w nie znane

Możliwość komentowania Lot leci w nie znane została wyłączona

Ograniczenia i ułatwienia w handlu zagranicznym

Możliwość komentowania Ograniczenia i ułatwienia w handlu zagranicznym została wyłączona

Szpitalny galimatias

Możliwość komentowania Szpitalny galimatias została wyłączona

Przyczyny i konsekwencje dysproporcji rozwoju krajów świata

Możliwość komentowania Przyczyny i konsekwencje dysproporcji rozwoju krajów świata została wyłączona

Charakterystyka krajów słabo rozwiniętych

Możliwość komentowania Charakterystyka krajów słabo rozwiniętych została wyłączona

Struktura geograficzna handlu zagranicznego

Możliwość komentowania Struktura geograficzna handlu zagranicznego została wyłączona

Wielka Unia.

Możliwość komentowania Wielka Unia. została wyłączona

Handel zagraniczny i jego cele

Możliwość komentowania Handel zagraniczny i jego cele została wyłączona

Create AccountLog In Your Account