Strona korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza akceptacje plików "cookies". Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Cechy krajów wysoko rozwiniętych | AirStar.pl

Cechy krajów wysoko rozwiniętych

Kraje wysoko rozwinięte charakteryzują się: pod względem demograficznym:
- niskim lub ujemnym przyrostem naturalnym,
- wysoka średnia długości życia,
- starzejącym się społeczeństwem ,
- dominacja zatrudnienia w III i IV sektorze,
- niska śmiertelność niemowląt,
- wysokim poziomem solaryzacji i niskim poziomem analfabetycznym,

pod względem ekonomicznym:
- dobrze rozwiniętym z autoryzowanym przemysłem przetwórczym z działami zaawansowanych technologii (high – tech),
- rosnąca wydajność pracy i malejąca energochłonność produkcji,
- wysokim udziałem usług w tworzeniu PKB,
- wysokim udziałem handlu zagranicznego w tworzeniu PKB (szczególnie w przypadku krajów małych),
- chłonnym rynkiem zbytu,
- dużym popytem na usługi i dobra konsumpcyjne,
- tworzeniem i eksporterem nadwyżek kapitałowych,

pod względem ekologicznym:
- poprawiającym się stanem środowiska w związku z inwestycjami proekologicznymi i zamykaniem uciążliwych dla środowiska działów przemysłu,
- wysoką świadomością ekologiczną społeczeństwa,
- spadającą emisją CO2 i SO2 w związku z częstym używaniem ekologicznego gazu ziemnego, energetyki jądrowej lub źródeł alternatywnych.

Rolnictwo tych krajów charakteryzuje się:
- wysoką kultura rolną,
- wysoka towarowością rolnictwa,
- wysokim udziałem hodowli w produkcji rolnej,
- wysokim udziałem roślin przemysłowych oraz warzyw i owoców w produkcji rolnej,
- niskim odsetkiem osób pracujących w rolnictwie, co prowadzi do koncentracji produkcji rolnej i powiększenia gospodarstw,
- dobrze rozwiniętym zapleczem obsługi rolnictwa,
- dużym dostępem do środków produkcji rolnej.
Artykuł z serwisu Airstar.pl Darmowe artykuły do przedruku
Autor: Beata

Dobry artykuł? Daj plusika