Struktura demograficzna Polski

Struktura demograficzna Polski

Na strukturę demograficzną składa się struktura płci oraz wieku. Strukturę płci określa współczynnik feminizacji, czyli liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn. Istnieje również współczynnik maskulinizacji, który określa liczbę mężczyzn przypadających na 100 kobiet.

Współczynnik ten wykazuje zróżnicowanie zarówno przestrzenne, jak w i poszczególnych grupach wiekowych.
Bezpośrednio po wojnie współczynnik feminizacji wynosił 116, co było spowodowane stratami wojennymi wśród mężczyzn. W późniejszym okresie wskutek częstych urodzeń chłopców współczynnik feminizacji spadł do około 105.

W grupach wiekowych do lat 40 dominują mężczyźni, w grupach wiekowych powyżej tej granicy kobiety, co spowodowane jest mniejszą średnią długością życia mężczyzn. Im starsza grupa wiekowa, tym większa przewaga kobiet. Strukturę wieku polskiego społeczeństwa obrazuje piramida wieku, czyli okres przedstawiający liczbę kobiet i mężczyzn w poszczególnych grupach wiekowych.
Specyficzny kształt piramidy wieku ludności polski wynika ze znacznych wahań przyrostu naturalnego w Polsce po II wojnie światowej. Wahania przyrostu naturalnego nazywamy falowaniem rozwoju demograficznego.

Z ekonomicznego punktu widzenia jest to zjawisko niekorzystne, gdyż powoduje dużą zmienność w czasie zapotrzebowania na usługi socjalne, zdrowotne i oświatowe, narastanie problemu bezrobocia lub niedobór rąk do pracy na rynku pracy. Możliwość załamania systemu emerytalnego w momencie wchodzenia w wiek poprodukcyjny ludności urodzonej w czasie wyżu demograficznego.
Artykuł z serwisu Airstar.pl Darmowe artykuły do przedruku
Autor: Beata

Podobał Ci się ten artykuł naciśnij że lubisz to
Podziel się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Dodaj artykuł na Airstar.pl

POBIERZ TEN ARTYKUŁ
(zaznacz kod HTML poniżej i skopiuj na swoją stronę)
UWAGA: Pamiętaj by nie modyfikować treści artykułu.
Darmowe korzystanie z naszych artykułów zobowiązuje do zamieszczania ich w niezmienionej formie.

admin

Related Posts

Poznaj szczecińskie zabytki

Możliwość komentowania Poznaj szczecińskie zabytki została wyłączona

Polska

Możliwość komentowania Polska została wyłączona

Cudze chwalimy, a swego nie znamy…

Możliwość komentowania Cudze chwalimy, a swego nie znamy… została wyłączona

Jedne państwo za wszelką cenę

Możliwość komentowania Jedne państwo za wszelką cenę została wyłączona

Uważaj na złodzieja!

Możliwość komentowania Uważaj na złodzieja! została wyłączona

Mały szczegół naszego świata

Możliwość komentowania Mały szczegół naszego świata została wyłączona

Create AccountLog In Your Account