Strona korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza akceptacje plików "cookies". Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Struktura demograficzna Polski | AirStar.pl

Struktura demograficzna Polski

Na strukturę demograficzną składa się struktura płci oraz wieku. Strukturę płci określa współczynnik feminizacji, czyli liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn. Istnieje również współczynnik maskulinizacji, który określa liczbę mężczyzn przypadających na 100 kobiet.

Współczynnik ten wykazuje zróżnicowanie zarówno przestrzenne, jak w i poszczególnych grupach wiekowych.
Bezpośrednio po wojnie współczynnik feminizacji wynosił 116, co było spowodowane stratami wojennymi wśród mężczyzn. W późniejszym okresie wskutek częstych urodzeń chłopców współczynnik feminizacji spadł do około 105.

W grupach wiekowych do lat 40 dominują mężczyźni, w grupach wiekowych powyżej tej granicy kobiety, co spowodowane jest mniejszą średnią długością życia mężczyzn. Im starsza grupa wiekowa, tym większa przewaga kobiet. Strukturę wieku polskiego społeczeństwa obrazuje piramida wieku, czyli okres przedstawiający liczbę kobiet i mężczyzn w poszczególnych grupach wiekowych.
Specyficzny kształt piramidy wieku ludności polski wynika ze znacznych wahań przyrostu naturalnego w Polsce po II wojnie światowej. Wahania przyrostu naturalnego nazywamy falowaniem rozwoju demograficznego.

Z ekonomicznego punktu widzenia jest to zjawisko niekorzystne, gdyż powoduje dużą zmienność w czasie zapotrzebowania na usługi socjalne, zdrowotne i oświatowe, narastanie problemu bezrobocia lub niedobór rąk do pracy na rynku pracy. Możliwość załamania systemu emerytalnego w momencie wchodzenia w wiek poprodukcyjny ludności urodzonej w czasie wyżu demograficznego.
Artykuł z serwisu Airstar.pl Darmowe artykuły do przedruku
Autor: Beata

Dobry artykuł? Daj plusika