Budowa atmosfery ziemskiej

Atmosfera to gazowa powłoka otaczająca Ziemię, składająca się z mieszaniny gazów zwanej powietrzem.
Atmosfera ziemska ma budowę warstwową. Troposfera sięga 7 km wysokości nad biegunami i 17 km wysokości nad równikiem, tu skupia się cała zawarta w atmosferze para wodna i zachodzą zjawiska pogodowe.

W troposferze temperatura powietrza spada wraz ze wzrostem wysokości o 0,6 – 1 °C / 100 m i osiąga w górnej atmosferze. 70 °C. Tropopauza to cienka warstwa izotermiczna oddzielająca troposferę od atmosfery. Stratosfera sięga 40 km wysokości, a w górnych jej warstwach temperatura wzrasta do około 0 °C, co jest związane z pochłanianiem promieniowania UV przez warstwę ozonu.

Stratopauza to cienka warstwa izotermiczna oddzielająca stratosferę od mezosfery. Mezosfera sięga wysokości 80 km, a temperatura atmosfery spada w niej do – 110 °C . Mezopauza to cienka warstwa izotermiczna oddzielająca mezosferę od termosfery. Termosfera sięga wysokości 800 km, przy czym występują w niej warstwy Janów ( jonosfera ) pochłaniające promienie UV, co powoduje wzrost temperatury w tej warstwie do 1500 °C .

Warstwy jonów są odpowiedzialne za propagację krótkich fal radiowych. W termosferze wstępuje zjawisko zórz polarnych wywołane przez wpadające do atmosfery w okolicach biegunów cząsteczki wiatru słonecznego. Egzosfera to najbardziej zewnętrzna warstwa atmosfery ziemskiej, której ślady obserwowane są na wysokości 10 000 km, temperatura spada tam do – 270 °C .
Artykuł z serwisu Airstar.pl Darmowe artykuły do przedruku
Autor: Beata

Podobał Ci się ten artykuł naciśnij że lubisz to
Podziel się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Dodaj artykuł na Airstar.pl

POBIERZ TEN ARTYKUŁ
(zaznacz kod HTML poniżej i skopiuj na swoją stronę)
UWAGA: Pamiętaj by nie modyfikować treści artykułu.
Darmowe korzystanie z naszych artykułów zobowiązuje do zamieszczania ich w niezmienionej formie.