Fauna mórz i oceanów

Faunę obszarów morskich dzielimy na zooplankton, czyli organizmy swobodnie unoszące się w wodzie; nekton, czyli zwierzęta aktywne poruszające się w wodzie, do których zaliczmy ryby, głowonogi i ssaki; bentos, czyli zwierzęta żyjące na dnie morza i oceanu.

Życie w morzach i oceanach występuje w trzech strefach:
strefa litoralna – obejmuje wody do głębokości 20 m . Litoral obejmuje strefę oprysku fal morskich oraz dna morskiego, aż do granicy bytowania roślin zakotwiczonych na dnie. Środowisko litoralu jest najbogatsze zarówno pod względem żyzności, jak i licznych spotykanych tu gatunków zwierząt. W dziedzinie tej występują rafy koralowe.

strefa nerytyczna – obejmuje wody na głębokościach od 20 do 200 m , czyli strefę szelfu kontynentalnego. W obrębie tej dziedziny zwierzęta zamieszkują pelagial nerytyczny obejmujący wody otwarte tej dziedziny oraz bentos szelfowy obejmujący dno morskie tej dziedziny.
strefa oceaniczna – to strefa wód otwartego oceanu, gdzie zwierzęta zamieszkują:

* poszczególne warstwy pelagialu, czyli otwartych wód oceanicznych , tj.:
– epipelagial na głębokości do 200 m,
– mezopelagial na głębokości 200 – 800 m,
– batypelagial na głębokości 800 – 2000 m,
– pelagial abisalny na głębokości 2000 – 6000 m,
– pelagial hadalny na głębokości poniżej 6000 m,

* dno oceaniczne na różnych głębokościach, tj.: – archibental, czyli dno stoków kontynentalnych,
– abisal, czyli dno basenów oceanicznych,
– hadal, czyli stoki rowów oceanicznych.

Najwięcej form życia występuje w najlepiej doświetlonej i natlenionej warstwie epipelagialu. Jest to przede wszystkim zooplankton i nekton. W miarę wzrostu głębokości liczba form życia zmniejsza się i zaczynają dominować gatunki przystosowane do życia w ciemności i warunkach bardzo wysokich ciśnień i ciemności. Pelagial hadalny i nadal zamieszkują organizmy zdolne do chemosyntezy.
Artykuł z serwisu Airstar.pl Darmowe artykuły do przedruku
Autor: Beata

Podobał Ci się ten artykuł naciśnij że lubisz to
Podziel się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Dodaj artykuł na Airstar.pl

POBIERZ TEN ARTYKUŁ
(zaznacz kod HTML poniżej i skopiuj na swoją stronę)
UWAGA: Pamiętaj by nie modyfikować treści artykułu.
Darmowe korzystanie z naszych artykułów zobowiązuje do zamieszczania ich w niezmienionej formie.