Jak powstaje niż

Na froncie polarnym występującym w średnich szerokościach geograficznych tworzą się fale. W ich dolinach występuje chłodne powietrze polarne, w grzbietach ciepłe powietrze zwrotnikowe. W grzbietach fal ciśnienie jest obniżone i zaczyna dominować ruch wirowy typowy dla niżu, a front polarny przekształca się w ciepły front atmosferyczny.

Front ciepły tworzy się w przedniej części niżu, gdzie powietrze ciepłe nasuwa się na powietrze chłodne. Front chłodny występuje w tylnej części niżu, gdzie powietrze chłodne wypiera powietrze ciepłe. W miarę upływu czasu front chłodny dogania front ciepły, tworząc tzw. front zokludowany.

Jednocześnie powietrze zwrotnikowe z ciepłego wycinka niżu zostaje wyparte ku górze, stopniowo ochładza się i układ niskiego ciśnienia ulega zanikowi. Układy niskiego ciśnienia tworzące się na froncie polarnym tworzą tzw. Rodziny wędrujących niżów oddzielone od siebie wyżami pośrednimi.

W górnej troposferze na skutek dużych różnic temperatur powstają prądy strumieniowe, które są falującymi strumieniami powietrza przemieszczającymi się z zachodu na wschód z prędkościami dochodzącymi do 350 km/h. Prądy strumieniowe występują w dwóch strefach na 35° N i 35° S , gdzie leżą bardzo wysoko, tuż pod tropopauzą, oraz na 65° N i 65° S , gdzie leżą znacznie niżej, niekiedy na wysokości 6 km.

Prądy strumieniowe tworzą z reguły kilka strumieni , które niekiedy mogą obiegać kulę ziemską. Prądy strumieniowe mogą utrudnić loty samolotów nad Atlantykiem w kierunku zachodnim, a przyśpieszać przeloty samolotów w kierunku wschodnim.
Artykuł z serwisu Airstar.pl Darmowe artykuły do przedruku
Autor: Beata

Podobał Ci się ten artykuł naciśnij że lubisz to
Podziel się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Dodaj artykuł na Airstar.pl

POBIERZ TEN ARTYKUŁ
(zaznacz kod HTML poniżej i skopiuj na swoją stronę)
UWAGA: Pamiętaj by nie modyfikować treści artykułu.
Darmowe korzystanie z naszych artykułów zobowiązuje do zamieszczania ich w niezmienionej formie.