Strategie uczniowskie – strategie kooperacji

Strategie uczniowskie to sposoby jakie uczeń przyjmuje, aby przetrwać w szkole i nie mieć problemów z nauczycielami oraz innymi uczniami. Uczeń przyjmuje określone strategie, ponieważ potrzebuje akceptacji ze strony otoczenia, a także chce się czuć bezpiecznie w szkole oraz w towarzystwie innych uczniów i nauczycieli, a strategie mają mu w tym pomóc.

Pierwsza grupa strategii uczniowskich to strategie kooperacji. Strategie kooperacji to różne formy podporządkowania się. Uczeń przyjmując te strategie jest nastawiony pokojowo do innych. Do strategii kooperacyjnych należą:
-podporządkowanie optymistyczne – uczeń akceptuje cele i metody stosowane w szkole, w większości zgadza się z nimi,
-podporządkowanie instrumentalne – uczeń akceptuje tylko takie cele, którą przyniosą mu jakąś korzyść,
-staranie się, aby nie podpaść – uczeń prezentuje siebie i swoje oblicze, tak jak chce widzieć nauczyciel,
-podlizywanie się – uczeń chce się przypodobać nauczycielowi, jest bardzo miły, prawi komplementy, nadskakuje nauczycielowi; wyróżniamy dwa rodzaje podlizywania – jawne oraz ukryte, podlizywanie jawne występuje wtedy, gdy uczeń podlizuje się do nauczyciela przy innych uczniach, natomiast podlizywanie ukryte odbywa się w ukryciu, bez świadków,
-rytualizm – uczeń jest pozytywnie nastawiony do metod i środków stosowanych w szkole, ale nie przejmuje się zanadto celami owych metod i środków,
-oportunizm – uczeń pozostaje obojętny wobec metod, środków i zasad stosowanych w szkole.

Strategie uczniowskie – strategie przetrwania
Kolejną grupą strategii uczniowskich, które mają pomóc uczniowi przetrwać w szkole są strategie przetrwania. Strategie przetrwania mają zapewnić uczniowi jak najlepsze przetrwanie oraz danie sobie rady w szkole bez wchodzenia w ostry konflikt z nauczycielem. Do strategii przetrwania zaliczymy:
-podporządkowanie z dystansem – uczeń podporządkowuje się nauczycielowi, lecz wykonuje jego polecenia niechętnie, okazuje to za pomocą gestu i mimiki; zdarza się, że uczeń zwleka z wykonaniem zadania, z pomocą tej strategii uczeń próbuje się wykpić oraz ośmieszyć,
-szwejkizm – to inaczej strategia tych nad którymi ciąży władza; uczeń nie radzi sobie, ale stara się zaakceptować autorytet władzy poprzez wykonywanie wszystkich poleceń, często wykonuje te polecenia bezmyślnie i niepoprawnie, bo wie, że lepiej się podporządkować i wykonać polecenie niż go w ogóle nie wykonać, a za karę otrzymać jeszcze gorsze zadanie do wykonania,
-dawanie sobie rady z lękiem poprzez popełnianie błędów – strategia ta jest zazwyczaj stosowana przez uczniów nieśmiałych, którzy boją się, że ich błędy zostaną wyśmiane przez innych uczniów lub nawet nauczyciela, dlatego wolą od razu udzielić złej odpowiedzi na zadane pytanie, żeby nauczyciel dał im już spokój i nie męczył ich długo o udzielenie odpowiedzi,
-odpowiadanie czegokolwiek na pytanie nauczyciela – uczeń wychodzi z założenia, że lepiej coś odpowiedzieć niż w ogóle nic nie mówić,
-pozorowana aktywność – uczeń chce przetrwać, bo musi przetrwać, dlatego symuluje pracę, aby ukryć to, że nic nie robi podczas lekcji, na przykład gdy nauczyciel do niego podejdzie zagląda w zeszyt, udaje, że coś pisze lub czyta; zdarza się, że uczeń się zgłasza, choć nie zawsze zna prawidłową odpowiedź,
-tworzenie obrazu wśród rówieśników – zazwyczaj strategię tę stosuje uczeń, który dobrze się uczy po to, aby uniknąć miana „kujona” i ukryć swoją pracowitość; przeważnie uczeń mówi rówieśnikom, że w ogóle się nie uczył, a dobrą ocenę otrzymał, bo tak się zdarzyło, że znał odpowiedź, umiał tę część materiału albo zapamiętał z lekcji, gdy na sprawdzianie są zadania testowe, uczeń mówi, że akurat trafił w odpowiedzi.

Strategie uczniowskie – strategie opozycyjne
Następną grupą strategii uczniowskich są strategie opozycyjne. Strategie opozycyjne to nieaprobujące, niepożądane cele, odrzucające współpracę z nauczycielem. Do strategii opozycyjnych należą:
-zamaskowane nieposłuszeństwo – uczeń pozornie się podporządkowuje, pozoruje pracę, okazuje zainteresowanie lekcję, wówczas gdy nauczyciel na niego patrzy,
-nieustępliwa wrogość – uczeń jawnie odrzuca cele i reguły obowiązujące w szkole; uczeń eksponuje swoją niechęć do szkoły i nauczyciela, zdarza się, że niszczy mienie szkoły, a nawet wagaruje; styl bycia ucznia i jego zachowanie są chłodne i obojętne wobec nauczyciela, uczeń sprawia wrażenie „luzaka”, ignoruje nauczyciela, zazwyczaj tę strategię stosują chłopcy,
-rebelia – uczeń odrzuca wszystkie cele i reguły kierujące życiem szkoły, zwłaszcza wtedy, gdy kieruje się zasadami jakiejś grupy,
-odmowa – uczeń nie zgadza się na wykonanie polecenia; odmowa może być jawna, ale również ukryta,
-sabotaż – uczeń chce za wszelką cenę doprowadzić do rozbicia lekcji i wyprowadzenia nauczyciela z równowagi; uczeń chce, żeby nauczyciel stracił kontrolę i panowanie nad sobą, stara się ośmieszyć nauczyciela, zmieszać i zdenerwować, uczeń chce również pokazać swoją dominację; są różne stopnie sabotażu, zaczyna się on od głupich żartów, a kończy na całkowitym odwróceniu uwagi nauczyciela, a nawet rozmowie na inny temat niż ten, który miał być tematem lekcji.

Osobną strategie uczniowską, nie wchodzą w skład żadnej grupy, czyli nie należącej ani do strategii kooperacyjnych, ani do strategii przetrwania, ani też do strategii opozycyjnych, jest wycofanie się. Wycofanie się polega na tym, że uczeń nie realizuje celów szkoły, nie przykłada się do nauki, ale też nie przeszkadza na lekcjach, nie prowokuje nauczyciela, po prostu jest zupełnie obojętny wobec szkoły, nie buntuje się, ale także nie stara się przeszkadzać na lekcji czy podlizywać do nauczyciela.

Artykuł z serwisu Airstar.pl Promocja strony
Autor: JK

Podziel się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Dodaj artykuł na Airstar.pl
POBIERZ TEN ARTYKUŁ
(zaznacz kod HTML poniżej i dodaj na swoją stronę)
UWAGA: Pamiętaj by nie modyfikować treści artykułu.
Darmowe korzystanie z naszych artykułów zobowiązuje do zamieszczania ich w niezmienionej formie.