Sztuka prawnicza

Studenci prawa w swoim harmonogramie zajęć z pewnością trafią na przedmiot o nazwie „prawo rzymskie”. Jaki jest sens w poznawaniu przepisów obowiązujących w starożytnym Rzymie? Otóż owe prawo miało wielki wpływ na rozwój europejskiego prawodawstwa w kolejnych wiekach, aż do czasów współczesnych.

Dotyczy to zwłaszcza prawa cywilnego. Prawo rzymskie wprowadziło podział na własność i posiadanie, podział na prawa względne i bezwzględne, podział odpowiedzialności odszkodowawczej na kontraktową i deliktową. Rzymianie wprowadzili również dokładne definicje podstawowych kontraktów, na przykład sprzedaży, pożyczki czy zlecenia.

Prawo rzymskie na początku swoje zapisy opierało na prawie zwyczajowym. Nawet wtedy, gdy rozwinęło się prawo stanowione, w dalszym ciągu w trakcie postępowania sądowego powoływano się na obowiązujące zwyczaje. Normą prawną stawały się te zwyczaje, które zostały uznane przez większość obywateli za konieczne.

Najważniejsze były ustawy, których uchwalaniem zajmowały się zgromadzenia ludowe. Cała procedura polegała na przedstawieniu projektu ustawy przez konsula, po czym wszyscy ci, którzy posiadali prawa obywatelskie, mogli zagłosować za przyjęciem albo odrzuceniem wniosku. Przez pewien czas do kompletnego zalegalizowania ustawy potrzebna była także zgoda senatu. Zatwierdzone prawo otrzymywało swoją nazwę od imienia pomysłodawcy, na przykład lex Hortensia.

Senat, najsłynniejsza instytucja rzymska, w okresie królewskim nie miała kompetencji ustawodawczym. Dopiero w czasach republiki senat zajmował się zatwierdzaniem ustaw. Z biegiem lat senat przejął uprawnienia zgromadzeń i sam we własnym zakresie zajmował się ustawodawstwem. Nowe przepisy prawne mógł składać także sam cezar.

Sztuki prawniczej, a przede wszystkim retoryki, uczył się każdy młody Rzymianin, który marzył o karierze politycznej. Założono nawet dwie szkoły prawnicze, a każda z nich reprezentowała odmienne spojrzenie na prawo oraz poglądy polityczne.
Artykuł z serwisu Airstar.plDarmowe artykuły do przedruku
Autor: housecore

POBIERZ TEN ARTYKUŁ
(zaznacz kod HTML poniżej i skopiuj na swoją stronę)
UWAGA: Pamiętaj by nie modyfikować treści artykułu.
Darmowe korzystanie z naszych artykułów zobowiązuje do zamieszczania ich w niezmienionej formie.

Kategorie: Nauka i wiedza