Wietrzenie – Procesy egzogeniczne

W strefie wietrzenia skały podlegają rozpadowi i rozkładowi pod względem oddziaływania czynników fizycznych, chemicznych i organicznych. Wietrzenie fizyczne polega na mechanicznym wietrzeniu skał w skutek oddziaływania promieni słonecznych, zmian temperatury powietrza i wilgotności podłoża itp.

Wyróżniamy:
wietrzenie mrozowe – wskutek rozsadzania szczelin skalnych przez zamarzającą wodę, co prowadzi do rozpadu blokowego skał,
wietrzenie insolacyjne – rozpad skal pod wpływem oddziaływania promieni słonecznych (rozpad ziarnisty albo łuszczenie się skały),
wietrzenie solne – niszczenie skal przez rozrastające się kryształy soli,
wietrzenie skał ilastych – w skutek występującego na przemian pęcznienia skał pod wpływem wilgoci i kurczenia się skał pod wpływem wilgoci i kurczenia się skał pod wpływem wysychania.

Wietrzenie fizyczne jest przyczyną powstawania ostrokrawędzistych pokryw zwietrzelinowych.
– wietrzenie chemiczne – to rozpad i rozkład skał pod wpływem wody, zawierającej rozpuszczone gazy, bądź kwasy organiczne. Wietrzenie chemiczne polega najczęściej na :
* rozpuszczaniu
* utlenianiu
* uwęglanowieniu
* hydrolizie

Produktem wietrzenia chemicznego są pokrywy gliniaste i ilaste.
– wietrzenie organiczne – polega na mechanicznym niszczeniu skał przez rozrastające się korzenie roślin lub działalność zwierząt oraz na chemicznym rozkładzie skał przez kwasy organiczne wydzielane przez rośliny lub powstające w procesie rozkładu materii organicznej.
Artykuł z serwisu Airstar.pl Darmowe artykuły do przedruku
Autor: Beata

Podobał Ci się ten artykuł naciśnij że lubisz to
Podziel się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Dodaj artykuł na Airstar.pl

POBIERZ TEN ARTYKUŁ
(zaznacz kod HTML poniżej i skopiuj na swoją stronę)
UWAGA: Pamiętaj by nie modyfikować treści artykułu.
Darmowe korzystanie z naszych artykułów zobowiązuje do zamieszczania ich w niezmienionej formie.