Intercyza

Intercyza kojarzy się przede wszystkim z małżeństwami, w których jedna ze stron wnosi wielki majątek – dzięki takiemu dokumentowi nie ma ryzyka, że w razie niepowodzenia bogatsza strona straci swoje pieniądze, nawet jeśli to ona będzie winna rozpadowi małżeństwa.

Jednak na intercyzę może się zdecydować każda para, niezależnie od swojego statusu materialnego w chwili ślubu. W takiej sytuacji, cokolwiek było naszą własnością, pozostanie tylko nasze, kiedy dojdzie do rozwodu. W przeciwnym razie nasze dobra będą potraktowane przez sąd jako majątek wspólny, a więc taki, który będzie podzielony na dwie osoby. Intercyza jest ważna wyłącznie wtedy, gdy została sporządzona przez notariusza. Jej brzmienie nie musi być obowiązujące przez cały okres trwania małżeństwa.

W każdej chwili intercyzę możemy zmienić albo w ogóle unieważnić, jednak takie działanie również będzie wymagało obecności notariusza. Na mocy intercyzy, całym własnym majątkiem zarządzamy według własnego uznania, a do sprzedaży naszych dóbr nie jest nam potrzebna zgoda współmałżonka. O tym, że para podpisała intercyzę, nie musi informować nikogo, jednak na przykład w przypadku kredytów na dużą sumę powinno się powiadomić bank, że obowiązuje nas rozdzielność majątkowa. Jeśli więc jeden ze współmałżonków, już po podpisaniu intercyzy, zaciągnie długi, których nie będzie w stanie spłacić, a nie poinformuje wierzyciela o intercyzie, wierzyciel będzie mógł – mimo intercyzy – domagać się spłaty od drugiego współmałżonka.

Intercyza ma także swoje minusy. Osoby, które zdecydowały się na rozdzielność finansów, nie mogą się wspólnie rozliczać w urzędzie skarbowym. Warto też pamiętać, że wszystkie dobra, jakie samodzielnie nabyliśmy przed ślubem, nie wchodzą w skład wspólnoty majątkowej, dlatego w takiej sytuacji nie jest konieczne podpisywanie intercyzy.
Artykuł z serwisu Airstar.pl Darmowe artykuły do przedruku
Autor: Housecore

POBIERZ TEN ARTYKUŁ
(zaznacz kod HTML poniżej i skopiuj na swoją stronę)
UWAGA: Pamiętaj by nie modyfikować treści artykułu.
Darmowe korzystanie z naszych artykułów zobowiązuje do zamieszczania ich w niezmienionej formie.