Ustrój polityczny Niemiec

Ustrój polityczny Niemiec. Federalizm i samorząd

Już sama nazwa Republika Federalna Niemiec wyraża federacyjną strukturę państwa. Republika federalna składa się z 16 krajów związkowych. Kraje związkowe nie są prowincjami, lecz państwami z własną władzą
państwową.
(więcej…)